Přehled ústních jednání pro 28. týden roku 2012

04.07.2012

source link V tomto týdnu se koná 1 jednání.

enter site I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 

11. 7. 2012 8:30 - 11. 7. 2012 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 718/11

Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: RNDr. D.P., Ing. V.B. oba zast.: advokátkou Ladislavou Lebedovou, Husovo nám. 65, Ledeč nad Sázavou

enter site Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16.7.2009, sp.zn. 20 Co

166/2009 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19.12.2007, sp.

zn. 21 C 28/2005 ve znění doplňujícího rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 1 ze dne 15.10.2008, sp. zn. 21 C 28/2005

(restituce -

nárok na úhradu nákladů účelně vynaložených podle § 8 odst. 3 zák. č.

229/1991 Sb. (zákon o půdě) - otázka promlčení)

I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se domáhali vůči České republice – Ministerstvu zemědělství vrácení

kupní ceny a úhrady nákladů vynaložených na nemovitost ve výši 101 976,-

Kč každému z nich. Se žalobním návrhem souhlasil žalovaný pouze ohledně

kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání, ohledně

požadavku na náhradu účelně vynaložených nákladů vznesl námitku

promlčení. Rozsudkem obvodního soudu byla následně zamítnuta jejich

žaloba, městský soud prvostupňový rozsudek potvrdil a Nejvyšší soud

jejich dovolání odmítl. Meritem sporu je tak posouzení důvodnosti

námitky promlčení vznesené Českou republikou – Ministerstvem zemědělství

při uplatňování nároku na finanční náhradu podle § 8 odst. 3 zák. č.

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, a stěžovatelé se domnívají, že napadenými rozsudky byla

porušena jejich základní práva zakotvená v čl. 11 Listiny.