Přehled ústních jednání pro 43. týden roku 2011

21.10.2011

V tomto týdnu se koná 5 jednání.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 10. 2011 11:00
- go to link 24. 10. 2011 11:30
Sp. zn.: I. ÚS 2610/11
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: B. G., zastoupený Mgr. Miloslavem Čejkou, advokátem, se sídlem Šumavská 31a, Brno
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v

Břeclavi ze dne 19. 5. 2011 sp. zn. 5 C 190/2007 a návrh stěžovatele na

odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí
(rovnost účastníků řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi s tvrzením, že

jím došlo k porušení jeho základních práv garantovaných v čl. 6 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 36 odst. 1 a čl. 37

odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel ve své ústavní

stížnosti uvádí, že rozhodnutím nalézacího soudu mu bylo odepřeno řádné

projednání jeho věci, když soud zamítl jeho návrh na předvolání podle

stěžovatele nejdůležitějšího svědka, který mohl zvrátit rozhodnutí soudu

na stranu stěžovatele.

 

go to site  

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 10. 2011 11:30
- 24. 10. 2011 12:00
Sp. zn.: II. ÚS 3608/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se

sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zastoupený Mgr. Zbyňkem

Suchomelem, pracovníkem Územního pracoviště České Budějovice, Prokišova

1202/5, 371 03 České Budějovice
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 20. 9. 2010 č. j. 8 C 491/2009-71
(naplnění znaků účelové komunikace)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Navrhovatel

se domáhá zrušení uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím bylo

porušeno jeho ústavně zaručené právo vlastnit majetek garantované čl. 11

Listiny základních práv a svobod a právo na spravedlivý proces dle čl. 6

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 90

Ústavy ČR. Navrhovatel má v garážovém areálu 120 uživatelů a celková

částka nájmu činí 100.200,- Kč a vycházel ze zásady, že stát nemá

vlastnit majetek, který nepotřebuje k výkonu svých funkcí, proto

usiloval o prodej pozemku uživatelům. Dle zákona č. 219/2000 Sb., o

majetku České republiky, nepřichází v úvahu bezúplatný převod. Okresní

soud podle navrhovatele nevzal v úvahu, že vyvlastnění pozemku bylo

provedeno ve prospěch nového vlastníka, tj. Svazarmu, a stát získal

zbytek pozemku do vlastnictví od této organizace bezúplatným převodem až

po výstavbě garážových areálů. Navrhovatel tak nemohl dát vlastnický

souhlas, neb vlastníkem nebyl. Navrhovatel kritizuje dále okresní soud

za to, že vzal za bernou minci strohé vyjádření příslušného silničního

úřadu, že „na pozemku jsou komunikace“ a odmítl návrh navrhovatele na

provedení důkazu místním šetřením za účasti tohoto úřadu. Okresní soud

se dle navrhovatele také nikterak nevypořádal s rozsudkem jiného senátu

téhož soudu, který v předmětném pozemku veřejnou komunikaci neshledal.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 10. 2011 8:30
- 27. 10. 2011 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 3131/10
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: J. S.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 26. 8. 2010 čj. 68 Co 42/2010-59 a rozsudku Obvodního soudu

pro Prahu 5 ze dne 30. 9. 2009 čj. 20 C 582/2008-37 ve výroku II.
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

je přesvědčen, že došlo k porušení svých práv ústavně zaručených v čl.

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod a domáhá se zrušení uvedených

rozhodnutí. Stěžovatel se v průběhu téměř osmiletého řízení domohl

poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 5 odst. 2 zákona č.

261/2001 Sb. v celkové výši 213 684 Kč od České správy sociálního

zabezpečení. Vzhledem k celkové délce řízení stěžovatel opakovaně žádal o

zadostiučinění podle ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb. Jeho prvé

žalobě Obvodní soud pro Prahu 5 vyhověl a za průtahy v řízení mu přiznal

zadostiučinění ve výši 26 199 Kč. Další stěžovatelově žalobě o

zaplacení 12 000 Kč za průtahy v řízení však obvodní soud nevyhověl a

zamítl ji. Stěžovatel uvedl, že nebrojí proti rozhodnutím obecných soudů

ve věci samé, neboť si je vědom, že forma a případně i výše

zadostiučinění záleží na úvaze soudu, nesouhlasí však s tím, že byl

podle ustanovení § 142 odst. 1 věty prvé o. s. ř. zavázán povinností

zaplatit žalované straně náklady řízení.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 10. 2011 15:45
- 27. 10. 2011 16:10
Sp. zn.: I. ÚS 1294/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: L. H., zast. JUDr. Julií Šindelářovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Mikulášská tř. 9
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti příkazu k úhradě nákladů

exekuce ze dne 15. 7. 2008, čj. 1 EX 14176/06 - 31, a usnesení Okresního

soudu Plzeň - město ze dne 11. 2. 2009, čj. 73 Nc 6088/2006 - 107
(náklady exekučního řízení - čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

je přesvědčena, že jí obecné soudy jako orgány veřejné moci upřely

právo ochrany a porušily ústavně zaručené právo stěžovatelky na soudní

ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s

čl. 2 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 Listiny. Obecné soudy podle stěžovatelky

ignorovaly tvrzené skutečnosti, které byly dle stěžovatelky podloženy

relevantními důkazy, a správně nevyhodnotily, kdo v případě ukončení

exekuce jejím zastavením nese odpovědnost za řízení. Stěžovatelka uvádí,

že rovněž nesprávně interpretovaly ustanovení § 89 zákona č. 120/2001,

kdy odpovědnost za nařízenou exekuci byla bez dalšího brána k tíži

stěžovatelky. Obecný soud se v napadeném usnesení o zamítnutí námitek

stěžovatelky dle jeho názoru vůbec nevypořádal s její argumentaci, a

proto se stěžovatelka domnívá, že takového rozhodnutí je

nepřezkoumatelné a mělo by být zrušeno.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
27. 10. 2011 16:15
- 27. 10. 2011 17:00
Sp. zn.: I. ÚS 3171/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: J. N. a E. N., oba zast. JUDr. Vojtěchem Filipem, advokátem se sídlem České Budějovice, Čéčova 11
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Českých Budějovicích ze dne 30. 9. 2009, čj. 22 Co 2432/2009 - 43
(náklady exekučního řízení - čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Na

návrh stěžovatelů nařídil obecný soud exekuci proti povinnému a

provedením exekuce pověřil soudního exekutora z Exekutorského úřadu

České Budějovice. Tomuto exekutorovi poskytla stěžovatelka součinnost

tím, že mu sdělila zaměstnavatele povinného, exekutor ale nereagoval.

Nereagoval ani na doporučení, aby se pokusil oslovit zdravotní

pojišťovny, případně další instituce. Po čtyřleté nečinnosti pouze

soudní exekutor sdělil oprávněným, že povinný ukončil zdravotní

pojištění v ČR a je na dočasném pobytu v zahraničí. Následně navrhl

zastavení exekuce jako neúčinné. V návrhu žádal o přiznání nákladů

exekuce ve výši 4.165,- Kč, představujících paušální náhradu ve výši

3.500,- Kč a DPH. Podle § 89 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění novely č.

347/2007 Sb., navrhl, aby povinnost k úhradě nákladů exekuce soud uložil

stěžovatelům, jako oprávněným. Okresní soud exekuci zastavil a

povinnému uložil povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi na nákladech

exekuce 4.165,- Kč a oprávněným na nákladech řízení 5.301,50 Kč.

K odvolání exekutora Krajský soud v Českých Budějovicích změnil usnesení

okresního soudu tak, že (oprávněným) stěžovatelům uložil povinnost

zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 4.165,- Kč. Podle

stěžovatelů, poslední věta § 89 zákona č. 120/2001 Sb., ve spojení

s ustanovením § 13 odst. 1 a 2 vyhl. č. 330/2001 Sb., zvýhodňuje

soudního exekutora, protože mu zajišťuje zisk v každém případě, tedy i

když neprovede v exekučním řízení ani jeden úkon.