Přehled ústních jednání pro 8. týden roku 2010

19.02.2010

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 2. 2010 15:30
- 23. 2. 2010 16:00
Sp. zn.: IV.ÚS 2513/09
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Ing. Miroslav Lhotský, zastoupený JUDr. Pavlem Dukátem,

advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1618/30
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku Městského

soudu v Praze č. j. 28 Co 122/2009-49 ze dne 15. června 2009 a proti

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 13 C 19/2008-24 ze dne 14.

října 2008 spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 128 odst. 2 zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(právo na spravedlivý proces, náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se v řízení před obecnými soudy domáhal finanční částky jako náhrady za

omezení vlastnického práva nařízeného dříve platnou vyhláškou

Ministerstva financí České republiky č. 176/1993 Sb., a v ústavní

stížnosti napadá rozhodnutí obecných soudů, které podle něj věc

nesprávně posoudily, když vadně zaměnily nepromlčitelné základní právo

na náhradu zakotvené v čl. 11 odst. 4 Listiny za promlčitelný majetkový

nárok vyplývající z vlastnického práva, definovaného v čl. 11 odst. 4

Listiny, který je promlčitelný. Stěžovatel dále namítá, že v případech,

kdy se Ministerstvo financí ČR nechá zastupovat soukromou advokátní

kanceláří, nemá v případě úspěchu právo na náhradu nákladů řízení, neboť

tyto náklady nelze považovat za náklady potřebné k účelnému uplatňování

nebo bránění práva ve smyslu ust. § 142 odst. 1 občanského soudního

řádu. Stěžovatel se ohrazuje proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a

proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 o náhradě nákladů řízení,

které považuje za nesprávné a odůvodnění odvolacím soudem je podle něj

navíc zcela zmatečné.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 2. 2010 9:30
- 25. 2. 2010 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 789/09
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: René Makovička
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži sp. zn. 11 C 127/2005 ze dne 7. 3. 2006
(právo na spravedlivý proces - ustanovení opatrovníka)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

podal ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži,

který nařídil proti stěžovateli exekuci srážkou ze mzdy. V odvolání

stěžovatel namítal, že mu rozsudek nebyl doručen a nebyl o něm ani

informován.. Bez jeho vědomí mu byl přidělen navíc opatrovník, který se

jednání soudu nezúčastnil.V řízení u zmíněného soudu neměl tedy

stěžovatel podle svého názoru možnost účinně hájit svá práva, čímž podle

něj došlo postupem soudu k porušení jeho základních práv - práva na

spravedlivý proces a práva na soudní ochranu.