Přijetí místopředsedy Ústavního soudu Indonésie

11.05.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 51/2016

https://rubese.net/lpedia/target.php?name=CHAGE_and_ASKA&id=127194 Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk přijal v úterý dne 10. května delegaci Ústavního soudu Indonésie, vedenou jeho místopředsedou Anwarem Usmanem. Kromě otázek možné budoucí spolupráce obou soudů se diskuse soustředila především na postavení ústavních soudů v systému dělby moci ve státě, formy derogačních zásahů vůči nejvyšším soudním instancím a na procesní legitimaci fyzických osob v jednotlivých druzích řízení před ústavním soudem. Zatímco v České republice představují absolutní většinu návrhů na zahájení řízení individuální ústavní stížnosti, v Indonésii tvoří většinu agendy volební spory a individuální návrhy jsou limitovány jen na konkrétní kontrolu ústavnosti .

http://vmebuzz.blogspot.com/2012/11/music-slim-t-ojo-ft-iye.html

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu