S portugalskými kolegy nad sociálními reformami

17.04.2015

source site Ústavní soud, Brno, TZ 38/2015

click Na pozvání předsedy Ústavního soudu České republiky přijela na pracovní návštěvu České republiky delegace Ústavního soudu Portugalska, vedená jeho předsedou panem Joaquimem de Sousa Ribeiro.

Ústavní soud Portugalska vznikl po pádu diktatury v roce 1983 a stal se nositelem a garantem demokratických změn v této zemi. Jeho kompetence se týkají především přezkumu ústavnosti právních předpisů, ale je také nejvyšším orgánem státu pro zajišťování transparentnosti voleb, konání referend a dodržování pravidel soutěže politických stran. V uplynulých letech také několikrát zasáhl proti připravovaným vládním plánům na restrikce sociálních výdajů v souvislosti se světovou hospodářskou krizí.

Otázka specifik přezkumu sociálních reforem byla také předmětem jednání portugalské delegace se soudci Ústavního soudu České republiky. Obě strany se informovaly nejprve o ústavním vymezení a charakteru sociálních a hospodářských práv v obou zemích, aby se v následné diskusi dostalo i na zkušenosti s uplatňováním procesních specifik přezkumu ústavnosti a aplikaci testů racionality a proporcionality. V neposlední řadě byly analyzovány i jednotlivé judikáty obou soudů a otázky následné vykonatelnosti rozhodnutí ústavních soudů v oblasti sociálních práv.

follow site S portugalskými kolegy nad sociálními reformami

S portugalskými kolegy nad sociálními reformami

S portugalskými kolegy nad sociálními reformami

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu