Setkání s ministrem pro lidská práva

01.02.2017

enter Ústavní soud, Brno, TZ 9/2017

go here

source url Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se dnes sešel ke krátkému pracovnímu jednání s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou. Ačkoliv oba stojí v čele jiného typu orgánů státní moci, společným zájmem obou institucí je ochrana lidských práv a kvalita právních předpisů. Hlavními tématy jednání obou funkcionářů byla otázka sjednocování soudní judikatury, metody předcházení její nejednotnosti a obecné problémy tvorby právních předpisů. Pavel Rychetský i Jan Chvojka se v závěru shodli na tom, že oběma tématům bude vhodné věnovat v budoucnu zvýšenou pozornost.

click here

Vlastimil Göttinger vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu