Setkání s velvyslancem Spolkové republiky Německo

04.03.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 21/2015

 

Předseda Ústavního soudu přijal dne 4. března 2015 velvyslance Spolkové republiky Německo Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena. Pavel Rychetský při setkání zdůraznil, že to byli především němečtí právní myslitelé, kteří stáli u zrodu evropského ústavního soudnictví a ocenil také dlouhodobou intenzivní spolupráci mezi ústavními soudy České republiky a Německa. Dalším tématem jednání byla také europeizace právních řádů, postupné proměny priorit přezkumů ústavnosti a závěrem též aktuální výzvy, jimž musí v souvislosti se svou činností čelit většina evropských ústavních soudů.

 

 Setkání s velvyslancem Spolkové republiky Německo

 

Vlastimil Göttinger

vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu