Soudce Ústavního soudu Jan Musil končí svůj desetiletý mandát

27.11.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 56/13

go to link Ve funkci soudce Ústavního soudu dnes končí profesor Jan Musil. Desetiletý mandát zakončuje ve chvíli, kdy jej prezident republiky navrhl na další funkční období.

Profesor Musil byl uznávanou osobností právního světa ještě před svým příchodem na Ústavní soud a jeho akademická, publicistická i expertní činnost v oblasti trestního práva má evropský rozměr.

V rámci Ústavního soudu bylo jeho působení spjato především s třetím  senátem. Jako soudce zpravodaj připravil mnoho důležitých nálezů a usnesení, z nichž lze připomenout například nález o zrušení části zákona o vnitrozemské lodní dopravě. Soudcem zpravodajem byl profesor Musil  také například v řízení o žalobě Senátu na bývalého prezidenta Václava Klause pro velezradu nebo v řízení, v němž  Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku, která určovala paušální odměny advokáta v občanskoprávních sporech.

Po skončení funkčního období Jana Musila bude Ústavní soud zasedat v neúplném složení, neboť počet soudců s jeho odchodem klesne opět na čtrnáct.