Soudci Spolkového ústavního soudu SRN jednali v Brně

07.04.2017

click here Pozvání k návštěvě Ústavního soudu České republiky přijala delegace Ústavního soudu SRN, která ve dnech 4. - 6. dubna 2017 jednala se svými českými protějšky. Německou delegaci vedl předseda tamního Ústavního soudu Andreas Vosskuhle.

http://www.getloupe.com/v/adp559l3

http://www.partyindustries.be/news/party/7894-x-sense-win-een-goldmember-pas-toegang-voor-jou-en-3-vrienden  

Ústavní soud, Brno, TZ 32/2017

Spolkový Ústavní soud se sídlem v Karlsruhe dohlíží na dodržování Ústavy Spolkové republiky Německo. Od svého založení v roce 1951 přispívá k ochraně a respektu svobodného a demokratického státu a jeho ústavního pořádku, což platí především pro prosazování základních práv. Jako první ústavní soud se začal zabývat ústavními stížnostmi jednotlivců a nyní je považován za etalon moderního ústavního soudnictví v Evropě.

Spolkový Ústavní soud se skládá ze šestnácti soudkyň a soudců. Polovinu volí Spolkový sněm a druhou polovinu Spolková rada, vždy dvoutřetinovou většinou. Funkční období činí dvanáct let a opětovná volba je vyloučena. Soud se celkem skládá ze dvou osmičlenných senátů, jejichž příslušnost pro ústavní stížnosti a kontrolu norem je rozdělena mezi oba senáty.

Při odborném jednání v Brně se diskutovalo o otázce extremismu a s tím spojeným omezováním základních práv. Zvlášť v současné době je toto téma aktuální a oba soudy podrobně analyzovaly svoji dosavadní judikaturu i přístupy, které by dokázaly garantovat východiska demokratického právního státu při minimalizaci zásahů do základních lidských práv.

V druhé části odborného jednání se oba ústavní soudy navzájem seznámily s aktuální rozhodovací činností a v rámci obsáhlé diskuse podrobně hodnotily podobnosti, stejně jako procesní a ústavní východiska svých rozhodnutí.   

 

Foto: © Ústavní soud/Aleš Ležatka

 

 
Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu