Trilaterální jednání o předběžné otázce k Soudnímu dvoru EU

26.10.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 108/2016

Jednou z nejaktuálnějších otázek, kterými se zabývají evropské ústavní soudy, je jejich vztah k Soudnímu dvoru Evropské unie. I proto se Ústavní soud České republiky rozhodl uspořádat odborné trilaterální jednání, k němuž pozval představitele ústavních soudů Belgie a Lotyšska.

Belgický ústavní soud je mezi členskými státy Evropské unie suverénně nejaktivnějším soudem a položil Soudnímu dvoru již dvacet šest předběžných otázek. Lotyšský soud – podobně jako ten náš – zatím předběžnou otázku nepoložil, byť z jiných důvodů. Společné jednání neslo název PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SOUDNÍMU DVORU EU V DOKTRÍNĚ A PRAXI ÚSTAVNÍCH SOUDŮ a soustředilo se na prejudiciální řízení, které má sloužit k ochraně efektivity, přednosti a jednoty unijního práva. Ochrana ústavnosti ale současně ukládá ústavním soudům, aby zásahy do vnitrostátního práva spojené s plněním závazků státu vyplývajících z jejich členství v EU nepřekročily ústavně ukotvený rámec přenosu svrchovaných pravomocí členských států na EU. Obě delegace, vedené svými předsedy Jeanem Spreutelsem a Aldisem Lavinsem, se proto s českými kolegy v závěru shodly v tom, že  k neutralizaci tohoto konfliktního potenciálu vede jednak využívání prejudiciálního řízení ústavními soudy, dále pak respektování národní ústavní autonomie Soudním dvorem EU podle čl. 4 odst. 2 SEU.

go

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

go to link