ÚS obdržel návrh senátorů na zrušení části reformy zdravotnictví

11.01.2012

Ústavní soud, Brno, 11. ledna 2012 (TZ 3/12)

Skupina senátorů podala v k Ústavnímu soudu návrh na zrušení

některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování.

 

Dvě desítky zákonodárců

napadají vznik Národního zdravotního informačního systému s daty o

konkrétních pacientech, vysoké pokuty pro zdravotnická zařízení za

delikty, které nejsou jasně vymezeny a nutnost přeregistrace pro všechna

zdravotnická zařízení. Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že uvedená

ustanovení je v rozporu se smyslem a účelem Listiny základních práv a

svobod.

 

Ústavní soud projedná návrh pod sp. zn. Pl. ÚS 2/12 a soudcem zpravodajem je Miloslav Výborný. Plný text návrhu je k dispozici zde .