ÚS obdržel ústavní stížnost v souvislosti s komunálními volbami v obci Bohy

06.12.2010

Ústavní soud, Brno, 7. prosince 2010

 Ústavní soud obdržel včera,

tj. 6. prosince 2010, první ústavní stížnost v souvislosti s komunálními

volbami, jež proběhly v České republice ve dnech 15. a 16. října 2010. V

daném případě jde o volby do zastupitelstva obce Bohy v okrese

Plzeň-sever.

 

Stěžovatelé

– čtyři členové zastupitelstva zvolení v říjnových komunálních volbách

za volební stranu SNK-Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy –

napadají usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. listopadu 2010 sp.

zn. 57 A 97/2010 a navrhují jeho zrušení. Napadeným usnesením Krajský

soud v Plzni prohlásil volby do zastupitelstva obce Bohy za neplatné.

 

Stěžovatelé

vznesli řadu námitek, např. že Krajský soud v Plzni nepřípustně upravil

okruh účastníků řízení, že umožnil účastníkům řízení doplňovat návrh i

po uplynutí desetidenní lhůty pro podání žaloby, že věc byla přidělena

senátu podle rozvrhu práce, který nesplňuje kritéria vyplývající z

ústavní garance práva na zákonného soudce, že krajský soud stěžovatelům

neposkytl stejný prostor k předložení důkazů a vyjádření k věci, a

konečně že se krajský soud zmýlil, když v řadě aspektů dovodil porušení

volebního zákona, pro která prohlásil volby v obci Bohy za neplatné.

Jeho usnesení je dle stěžovatelů nepřesvědčivé, nikoli nestranné,

nevychází z provedeného dokazování, a je tudíž nespravedlivé. Podle

stěžovatelů krajský soud napadeným usnesením porušil jejich právo na

spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

 

Podle údajů serveru www.volby.cz je v obci Bohy je sedmičlenné zastupitelstvo - viz údaj o aktuálním složení zastupitelstva obce .

 

Věc byla v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu o atrahování senátních věcí do pléna z 30. 11. 2010 Org. 49/10 (342/2010 Sb.) zapsána do plenárního rejstříku Ústavního soudu, obdržela spisovou

značku Pl. ÚS 51/10 a soudcem zpravodajem byl podle platného rozvrhu

práce určen soudce Jan Musil.

 

Zákon nepředepisuje lhůtu pro rozhodnutí Ústavního soudu. Stěžovatelé učinili návrh ve smyslu § 39 na přednostní projednání věci, Ústavní soud však tímto návrhem není procesně vázán.

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu