Ústavní soud dnes přijal ke krátké návštěvě delegaci Spolkového soudního dvora

11.10.2017

follow url Ústavní soud, Brno, TZ 112/2017

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a místopředseda Jaroslav Fenyk spolu s dalšími kolegy dnes přijali ke krátkému setkání delegaci německého Spolkového soudního dvora, vedenou jeho předsedkyní paní Bettinou Limperg. Německé hosty doprovázel předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.


Předmětem pracovního jednání byly otázky vzájemných vazeb mezi ústavními a nejvyššími soudy v obou zemích a jejich vztahy vůči Soudnímu dvoru EU v řízeních o předběžných otázkách. Pavel Rychetský ocenil stávající vztahy mezi Ústavním soudem a oběma českými nejvyššími soudy a připomněl, že Ústavní soud již není vystaven nerespektování své judikatury, jako tomu bylo na konci 90. let minulého století. Pokud přetrvávají určité problémy, týkají se otázek hodnocení přípustnosti dovolání v občanskoprávních věcech.

see url
Obě delegace se podrobněji věnovaly praxi podávání předběžných otázek, přičemž se shodly na tom, že předběžné otázky by neměly sloužit jako platforma, pomocí níž se nižší soudy vyrovnávají s domácí judikaturou nejvyšších a ústavních soudů. V průběhu jednání byly zmíněny různé způsoby, jak tomuto excesivnímu použití předběžných otázek čelit, jednou z nich je účastenství nejvyšších a ústavních soudů v řízeních o předběžných otázkách.   

click here          

click here

click here Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu