Ústavní soud odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení pravomoci ombudsmana zahájit kárné řízení s předsedy a místopředsedy soudů

24.03.2011

Ústavní soud, Brno, 24. března 2011 (TZ 19/11)

 Ústavní soud na neveřejném

jednání 15. 3. 2011 odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení

ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a ustanovení § 1 odst. 7

zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a to pro zjevnou

neopodstatněnost návrhu.

 

Podle

napadených ustanovení může ombudsman iniciovat kárné řízení proti

předsedovi nebo místopředsedovi soudu v souvislosti s působností

ombudsmana ve vztahu k oblasti tzv. státní správy soudů.

 

Nejvyšší

správní soud projednává návrh na zahájení kárného řízení podaný

veřejným ochráncem práv Otakarem Motejlem proti místopředsedovi Vrchního

soudu v Praze. Nejvyšší správní soud spolu s kárně obviněným soudcem

dospěl k závěru, že svěření pravomoci zahajovat kárné řízení veřejnému

ochránci práv bylo protiústavní, pročež Nejvyšší správní soud kárné

řízení přerušil a navrhl Ústavnímu soudu zrušení příslušných zákonných

ustanovení.

 

Ústavní soud názor Nejvyššího správního soudu ani v nejmenším nesdílel. „Posuzovaná

aktivní legitimace veřejného ochránce práv ... plně zapadá do rámce

smyslu a účelu jeho působení. Je-li výkon soudní správy ze strany

předsedů či místopředsedů soudů v rozporu s právem, neodpovídá-li

principům demokratického právního státu a dobré správy, příp. lze-li jej

hodnotit ve smyslu nečinnosti, pak aktivní legitimace veřejného

ochránce práv v řízení o jejich kárné odpovědnosti přispívá k ochraně

základních práv a svobod (§ 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb.). Její

uplatnění nijak není v rozporu s principy dělby moci a soudcovské

nezávislosti.“, uvedl Ústavní soud v odůvodnění svého usnesení, jímž odmítl návrh Nejvyššího správního soudu pro zjevnou neopodstatněnost.

 

Nejvyšší

správní soud tak může po doručení usnesení Ústavního soudu pokračovat v

kárném řízení zahájeném ochráncem Otakarem Motejlem.

 

Věc byla projednávána pod sp. zn. Pl. ÚS 60/10, soudcem zpravodajem byl místopředseda Ústavního soudu Pavel Holländer.

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu