Ústavní soud odmítl stížnost senátorů na „náhubkový zákon“

24.01.2012

Ústavní soud, Brno, 24. ledna 2012 (TZ 4/12)

Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost návrh skupiny

senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení § 8a odst. 1 věty druhé, § 8b

odst. 1 a § 8c zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve

znění pozdějších předpisů, a § 44a a § 45a zákona č. 101/2000 Sb. o

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a § 178 odst. 1 slov „v průběhu trestního řízení nebo“ a odst.

3 zákona č. 140/1961 Sb. trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů

(mediálně označovaných jako součást „náhubkového zákona“).

 

Ústavní

soud v této věci aplikoval ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním

soudu, které zní: „Jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich

jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti

před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.“.

Jelikož se pozbytí platnosti týkalo i napadených předpisů, Ústavní soud

byl nucen usnesením řízení o neplatných ustanoveních zákona zastavit.

 

Ústavní

soud rozhodoval v plénu pod sp. zn. Pl. ÚS 10/09, soudkyní zpravodajkou

byla Ivana Janů a odlišné stanovisko uplatnila Eliška Wagnerová. Plné

znění usnesení včetně odlišného stanoviska je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz