Ústavní soud opouští JUDr. Dagmar Lastovecká, soud zůstane částečně neobsazen

29.08.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 41/13

Dnešního dne končí ve funkci soudkyně Ústavního soudu po výkonu desetiletého mandátu Dagmar Lastovecká.  JUDr. Lastovecká nastoupila na Ústavní soud po úspěšné kariéře političky: v devadesátých letech byla poslankyní Federálního shromáždění a členkou ústavně-právního výboru a mandátového a imunitního výboru, v letech 1994–1998 byla primátorkou města Brna a od roku 1998 působila jako senátorka, předsedkyně ústavně-právního výboru a  členka Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR.

Na Ústavním soudu působila stabilně ve druhém senátu společně se Stanislavem Balíkem a Jiřím Nykodýmem. Mezi oblasti a témata, jimž se systematicky věnovala již před nástupem na Ústavní soud, náleží otázky právního vyrovnávání se s komunistickou minulostí, včetně majetkových restitucí.

Dagmar Lastovecká se nikterak netají tím, že její přístup k právu je založen nejen na aplikaci psaných norem práva, ale také na uplatnění korektivů v podobě hledání obecné spravedlnosti a racionálního uspořádání vztahů ve společnosti. Tuto linii lze vysledovat v celé řadě rozhodnutí v řízeních o ústavních stížnostech, která připravovala jako soudkyně zpravodajka. Mezi mediálně sledované kauzy, v nichž působila jako soudce zpravodaj, lze připomenout případ odvolané předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové (Pl. ÚS  18/06), nález rušící zákon o vzletové dráze letiště v Ruzyni (Pl. ÚS 24/08) či nález o zákonu o myslivosti, řešící střet výkonu myslivosti s omezením vlastnického práva (Pl. ÚS 34/03).

Po odchodu Dagmar Lastovecké zůstane Ústavní soud částečně neobsazen a bude soudit v počtu 14 soudců do doby, než prezident republiky předloží Senátu nového kandidáta, kterého po souhlasu Senátu jmenuje soudcem. V průběhu listopadu a prosince 2013 skončí funkční období také dalším dvěma soudcům, a to prof. JUDr. Janu Musilovi, CSc., a JUDr. Jiřímu Nykodýmovi.

Ivo Pospíšil
generální sekretář