Ústavní soud přivítal delegaci profesorů z japonských univerzit

05.03.2010

go Ústavní soud přivítal delegaci profesorů z japonských univerzit

http://www.deliciousreads.com/2015/01/still-alice-book-to-movie.html Skupina osmi japonských profesorů ústavního práva navštívila v rámci své

výzkumné cesty po evropských ústavních soudech rovněž Ústavní soud

České republiky. Delegaci, vedenou profesorem Tonamim, přivítal osobně

předseda Ústavního soudu a  následné odborné jednání s japonskými hosty

zaštítili soudci Ivana Janů, Jiří Mucha a František Duchoň. Delegace se

zajímala především o akcent monistické a dualistické koncepce vztahu

mezinárodního a vnitrostátního práva promítnuté v judikatuře Ústavního

soudu a o ústavněprávní změny v oblasti postavení mezinárodních smluv v

národním ústavním pořádku. Zástupci Ústavního soudu vysvětlili tyto

přístupy nejen na příkladu své recentní judikatury, ale přiblížili i

historické a společenské pozadí, které ústavním změnám předcházelo.

Diskutována byla rovněž otázka vztahu Ústavního soudu k oběma evropským

soudům a evropskému právu jako celku. V neposlední řadě byla japonské

delegaci osvětlena problematika výkladu některých pasáží českého

ústavního pořádku, a to v širším konstitucionalistickém kontextu, jakož i

ve vazbě na evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních

svobod.

Ústavní soud přivítal delegaci profesorů z japonských univerzit