Ústavní soud se loučí se soudcem Stanislavem Balíkem

26.05.2014

Ústavní soud, Brno, TZ  27/2014
Dnešního dne uplyne desetileté funkční období dalšímu ze soudců Ústavního soudu, a to JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi.

Stanislav Balík nastoupil na Ústavní soud v roce 2004 jako významný advokát, někdejší předseda České advokátní komory, avšak současně jako zástupce akademické obce se specializací na právní historii. V osobě Stanislava Balíka se tak profesně snoubí jak zkušenost praktikujícího advokáta, tak zahloubanost v historii a teorii práva. Oba tyto póly právnického života nechal Stanislav Balík pronikat do své dosavadní práce na Ústavním soudu: rozhodnutí, na nichž se podílel jako soudce zpravodaj, odrážejí obojí, tj. pragmatičnost, praktičnost až přímočarost na straně jedné a v pozitivním slova smyslu zahleděnost do historických tradic na straně druhé. Rozhodnutími Stanislava Balíka se tak táhne nevyřčené, byť všudypřítomné poselství: „Proč hledat nějaká nová složitá řešení, když historie již nalezla svoje osvědčené a mnohaletou praxí vyzkoušené přístupy.“

Z rozhodnutí, která připravoval jako soudce zpravodaj a v nichž je ono nevyřčené osobní motto nepochybně přítomno, lze připomenout například nález, v němž Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy regulující odlišný věk odchodu do důchodu u mužů a žen, dále byl Stanislav Balík soudcem zpravodajem v řízení o přezkumu zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů, v řízení, v němž se přezkoumávaly tzv. poplatky ve zdravotnictví, a v neposlední řadě se jako soudce zpravodaj podílel na přípravě nálezu o zákonu o církevních restitucích.
 
Stanislav Balík se v průběhu svého působení na Ústavním soudu profiloval také jako polyglot, znalec řady světových jazyků, jimiž čas od času nechal promlouvat svá, nezřídka provokující odlišná stanoviska (připomenout lze disent k nálezu ve věci eurozatykače, v němž líčí v různých evropských jazycích fiktivní příběhy osob předaných do jiné země k trestnímu stíhání, pozornost vyvolaly rovněž disenty obsahující zachycení šachové partie či obrazovou typologii schránek šneků). Taková stanoviska nebyla jen prvoplánově provokující, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale obsahují vždy i hlubší poselství, případně celý „lidský“ příběh.

here Nelze opomenout také záslužnou publicistickou činnost Stanislava Balíka, zejména fejetony publikované v řadě tištěných periodik, v nichž se soudce vyjadřoval k právním i celospolečenským problémům a širokou i neprávnickou veřejnost seznamoval také s činností Ústavního soudu.

Սահմանադրական դատարանի անունից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ստանիսլավ Բալիկին՝ իր ծառայության համար եւ մաղթել նրան հետագա մասնագիտական հաջողություններ՝ իրավաբանության եւ ակադեմիական ոլորտներում:
 

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu