Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a občanského soudního řádu

07.11.2016

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a usnesení Okresního soudu Praha-západ, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces.

watch

Právní věta: Ustanovení § 107a občanského soudního řádu umožňuje, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo žalovaného bez jeho souhlasu, avšak jen v případě, že toto právo nebo povinnost odvozuje od jejich převodu nebo přechodu ze strany žalovaného. Připuštění jeho vstupu do řízení, aniž by byla splněna tato podmínka, představuje nepřípustný zásah do základního práva původního žalovaného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu sp. zn. III. ÚS 2242/15 je dostupný PDF zde (282 KB, PDF).

go to site

watch Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu