Ústavní soud si připomíná 20. výročí své činnosti

03.06.2013

enter Ústavní soud, Brno, TZ 32/13

Ačkoliv historie ústavního soudnictví v našich zemích začíná již krátce po vzniku Československé republiky, kdy byl v roce 1921 zřízen Ústavní soud Československé republiky, moderní dějiny našich ústavních soudů se píší až od roku 1991. Tehdy byl federálním ústavním zákonem ustaven Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky. Tento soud - bohužel - neměl dlouhého trvání, i když svou judikaturou založil pevné základy pro činnost svých následovníků.

První Ústavní soud České republiky zahájil svou činnost 15. července 1993. Toho dne Václav Havel  jmenoval do funkce dvanáct z patnácti soudců tohoto soudu a s tímto dnem je také spjatý počátek ústavního soudnictví samostatné České republiky. V roce 2003, s uplynutím desetiletého funkčního období soudců, proběhla druhá masivní obměna personálního složení a v těchto dnech jsme svědky zrodu tzv. "třetího Ústavního soudu České republiky". 

go Dvacáté výročí existence Ústavního soudu České republiky je vhodnou příležitostí pro uspořádání vzpomínkové konference, jejímž obsahem by mělo být nejen shrnutí dosavadní činnosti Ústavního soudu, ale i vzpomínka na Ústavní soud ČSFR. Na konferenci, která se bude konat ve středu 5. června 2013, proto zazní příspěvky emeritních a současných soudců ústavních soudů, aby toto setkání nebylo jen expertní konferencí o ústavním právu, ale poskytlo i pohled a vzpomínku na osoby a kauzy, které po dvacet let formovaly současnou podobu ústavního soudnictví. I v auditoriu pak zasednou stávající i emeritní soudci ústavních soudů, stejně jako současní a bývalí asistenti a další osoby, které se osobně podílely na ochraně ústavnosti v naší zemi. Za dvacet let prošlo Ústavním soudem mnoho osobností, které beze zbytku naplní konferenční místnost. Z kapacitních důvodů proto není možné přivítat řadu dalších zájemců o účast z řad veřejnosti. Zde je proto k dispozici alespoň program konference , přičemž přednesené příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách Ústavního soudu, a později také v tištěné podobě.

 

http://www.grateful-web.com/articles/tom-petty-and-heartbreakers-vinyl  Soudci Ústavního soudu ČSFR

 

Soudci Ústavního soudu České republiky (1993 - 2003)

 

Soudci Ústavního soudu České republiky (2003 - 2013)

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu