Ústavní soud zamítl návrh na zrušení § 11 zákona o mimosoudních rehabilitacích a dal přednost jeho ústavně konformnímu výkladu

07.05.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 26/13

go site Ústavní soud dnes vyhlásil nález, kterým zamítl návrh Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Návrh obvodního soudu vzešel z řízení o žalobě, kterou se povinná osoba z restituce domáhala po České republice zaplacení náhrady za nemovitost vydanou restituentům. Navrhovatel přitom tvrdil, že doslovné znění napadeného ustanovení, které vyžaduje, aby se povinné osobě dostala náhrada ve výši odpovídající kupní ceně, kterou tato osoba zaplatila za minulého režimu státu, se ocitá v rozporu s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. To dokládal tím, že Evropský soud pro lidská práva (ESLP) v řadě svých rozsudků proti České republice již uvedl, že tento článek vyžaduje, aby se povinné osobě dostala náhrada odpovídající hodnotě nemovitosti v okamžiku jejího vydání, tj. k okamžiku zbavení majetku.

https://atv-wi.com/atv-maps.html Ústavní soud ve své judikatuře již mnohokráte uvedl, že před derogací zákonného ustanovení musí mít přednost ústavně konformní výklad. Tento přístup uplatnil i v tomto případě, když konstatoval, že soudní judikatura pod vlivem uvedených štrasburských rozsudků již nalezla výklad tohoto ustanovení konformní s Úmluvou, resp. s dodatkovým protokolem k ní, a je tedy na obecném soudu, aby rovněž v daném případě tuto judikaturu následoval. Tento přístup je dle Ústavního soudu šetrnější než zrušení napadeného ustanovení více než 20 let po té, co bylo přijato jako součást restitučních předpisů, které byly ve většině případů již konzumovány svou aplikací. Bude proto nyní na obecných soudech, aby respektovaly dosavadní judikaturu ESLP, Ústavního soudu i Nejvyššího soudu, která se k působení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě na výklad § 11 zákona č. 87/1991 Sb. již vyjádřila, a aby nalezly v individuálních případech povinných osob spravedlivou rovnováhu mezi veřejným zájmem na straně jedné a ochranou vlastnického práva na straně druhé.

Soudkyní zpravodajkou byla Dagmar Lastovecká.

Text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/10 je k dispozici zde .

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu