Ústavní soud zamítl stížnost Tomia Okamury k prezidentské volbě

10.01.2013

Ústavní soud zamítl stížnost Tomia Okamury proti rozhodnutím soudu a správního orgánu o prezidentské volbě.

Ústavní soud v napadených rozhodnutích porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv neshledal a "současně podává, že ustanovení ústavního a prováděcího zákona, jež stěžovatel namítal jakožto protiústavní, se buď objektivně jeho základních práv dotknout nemohla, nebo nebyla v jeho neprospěch aplikována".   go   follow Ústavní stížnost senátora Tomia Okamury byla projednána plénem Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 27/12, soudcem zpravodajem byl Pavel Rychetský a žádný ze soudců nezaujal odlišné stanovisko.  Již 4. ledna 2013 nevyhovělo plénum Ústavního soudu usnesením návrhu stěžovatele na předběžné opatření, spočívajícím v odkladu 1. kola prezidentské volby. Rovněž toto rozhodnutí bylo jednomyslné.   source   click Plné znění nálezu go to link    
Jana Pelcová, tisková mluvčí
jana.pelcova@usoud.cz

here