Ústavní soud zamítl ústavní stížnost ve věci pražských voleb

29.03.2011

https://www.ixdaily.com/the-grind/lesson-cat-callee-5-great-ways-deter-cat-caller-good Brno, Ústavní soud, 29. března 2011 (TZ 21/11)

http://flashwounds.com/2013/12/02/drag-the-river-announce-co-headlining-tour-with-chris-wollard/  Plénum Ústavního soudu dnes

přijalo nález ve věci Pl. ÚS 52/10, jímž byla zamítnuta ústavní stížnost

politických stran Strana zelených, SNK Evropští demokraté a Věci

veřejné a několika kandidátů za tyto strany do pražského zastupitelstva

proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2010 č. j.

12 A 8/2010-166, kterým městský soud zamítl jejich návrh na prohlášení

neplatnosti voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnu 2010.

 

Ústavní

soud současně odmítl návrh na zrušení § 27 věty druhé návětí odstavce 1

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, podle něhož

může zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb

vytvořit více volebních obvodů. Právě na základě tohoto ustanovení se

komunální volby v Praze konaly v sedmi volebních odvodech.

 

Soudcem zpravodajem byl Jiří Nykodým.

 

Soudci

nebyli jednotní. Odlišné stanovisko k nálezu si vyhradili soudci

František Duchoň, Vojen Güttler, Jan Musil, Pavel Rychetský a Eliška

Wagnerová.

 

Texty nálezu a odlišných stanovisek budou zveřejňovány průběžně, jakmile budou k dispozici, na tomto místě .

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu