Ústavní soud znovu v kompletním složení

03.05.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 25/13

Prezident republiky dnes na Pražském hradě slavnostně jmenoval tři nové soudce Ústavního soudu. Skončilo tím bezmála patnáctiměsíční období, v němž Ústavní soud nemohl rozhodovat v Ústavou předpokládaném složení patnácti soudců. Již 20. března 2012 uplynulo funkční období místopředsedkyni Ústavního soudu Elišce Wagnerové, 6. června 2012 soudci Františku Duchoňovi a 28. ledna 2013 soudci Jiřímu Muchovi.

Milada Tomková, Jan Filip a Jaroslav Fenyk při dnešním slavnostním aktu složili slib soudce Ústavního soudu do rukou prezidenta republiky a ten je následně jmenoval do jejich nových funkcí. Miladu Tomkovou nadto prezident republiky jmenoval do funkce místopředsedkyně Ústavního soudu.

Jmenování nových soudců je významným krokem pro zvýšení efektivity a rychlosti soudního rozhodování, protože dlouhodobý výpadek tří z patnácti soudců vedl k enormnímu zatížení soudců zbývajících a prodlužování doby řízení před Ústavním soudem. Situace je však stále komplikována i tím, že se každý rok zvyšuje počet návrhů na zahájení řízení. Jen v loňském roce činil počet podání téměř pět tisíc, což představuje tři sta třicet věcí na jednoho soudce a rok.

S nově jmenovanými soudci bude Ústavní soud efektivněji plnit své hlavní poslání, kterým je ochrana ústavnosti a lidských práv v České republice. Životopisy nových soudců jsou k dispozici zde .

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu