Ústavní soudu odmítl několik stížností proti rozhodnutí soudů ve věci obecních voleb

02.03.2011

follow url Ústavní soud, Brno, 2.března 2011 (TZ – 11/11)

enter

follow url Na neveřejném jednání pléna odmítl dnes

Ústavní soud několik ústavních stížností proti rozhodnutím správních

soudů ve věci voleb do obecních zastupitelstev.na zrušení volby či

průběh voleb do obecních zastupitelstev.

 

Pro

neodstranění vad návrhu byla odmítnuta ústavní stížnost stěžovatele K.

S., vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 1/11 ve věci voleb do zastupitelstva

v Havířově. Pro neopodstatněnost návrhu odmítl Ústavní soud ústavní

stížnost Evropské demokratické strany na průběh voleb v Jiřetíně pod

Jedlovou (sp. zn. Pl. ÚS 3/11) a ústavní stížnost stěžovatele A. H. v

souvislosti s volbami ve Slavkově u Brna (sp.zn. Pl. ÚS 13/11).

V uvedených případech došlo též k odmítnutí akcesorických návrhů na

zrušení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí č.

491/2001 Sb., případně jiných právních předpisů.

 

Ústavní

soud na dnešním neveřejném jednání rozhodl též o připojení ústavní

stížnosti ve věci voleb do zastupitelstva v Českém Těšíně, vedené dosud

pod sp. zn. Pl. ÚS 14/11, k ústavní stížnosti Pl. ÚS 4/11; všechny

ústavní stížnosti v souvislosti s obecními volbami v Českém Těšíně tak

bude Ústavní soud řešit společně v jednom řízení.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz