Ústavní soudu se začal zabývat ústavní stížností ve věci voleb do pražského zastupitelstva

15.02.2011

Ústavní soud, Brno, 15. února 2011 (TZ – 7/11)

Ústavní soud se v těchto dnech

intenzívně zabývá ústavní stížností ve věci voleb do pražského

zastupitelstva. Ústavní stížnost je vedena pod sp. zn. Pl. ÚS 52/10.

Posouzení podmínek řízení a procesních aspektů celé věci bude věnovat i

následující dny a nejbližší týdny. Na dnešním neveřejném jednání pléna

byla mimo jiné řešena otázka případného vyloučení předsedy Ústavního

soudu Pavla Rychetského a soudkyně Ústavního soudu Vlasty Formánkové.

 

Předseda

Ústavního soudu Pavel Rychetský plénu předestřel, že důvodem, který by

mohl vyvolávat pochybnosti o jeho nepodjatosti, je skutečnost, že

stěžovatele v dané věci zastupuje advokát Pavel Uhl, syn jeho

dlouholetých přátel, který navíc působí jako advokát v advokátní

kanceláři, kterou Pavel Rychetský před lety založil a která stále nese

v názvu i jeho jméno. Pavel Rychetský prohlásil, že se v této věci

osobně být podjatý necítí, ale ve smyslu zákona o Ústavním soudu cítí

povinnost o těchto skutečnostech plénum, aby rozhodlo, zda „lze mít se

zřetelem na [jeho] poměr k zástupci účastníků pochybnost o [jeho]

nepodjatosti“.

 

Podobně

soudkyně Ústavního soudu Vlasta Formánková uvedla, že důvodem, který

by mohl v jejím případě vyvolávat pochybnosti o její nepodjatosti, je

skutečnost, že její syn před několika týdny nastoupil jako advokátní

koncipient do advokátní kanceláře FELIX A SPOL., advokátní kancelář, s.

r. o., jejímž členem je i JUDr. Roman Felix, který zastupuje

vedlejšího účastníka řízení – Magistrát hlavního města Prahy. Vlasta

Formánková také prohlásila, že se v této věci osobně být podjatá necítí,

avšak stejně jako předseda Ústavního soudu považuje za nezbytné, aby o

těchto skutečnostech plénum Ústavního soudu informovala.

 

V obou

případech se Ústavní soud usnesl, že z rozhodování této ústavní

stížnosti zmínění soudci vyloučeni nejsou. Text usnesení je nyní

doručován účastníkům řízení a bude zveřejněn v databázi rozhodnutí

Ústavního soudu NALUS. Ve věci pražských komunálních voleb tak bude i

nadále rozhodovat plénum Ústavního soudu v úplném počtu patnácti

soudců.

 

 

 

Tomáš Langášek, generální sekretář