Zemřela bývalá soudkyně Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc.

05.03.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 8/2014

Ústavní soud se zármutkem oznamuje, že dne 27.2.2014 zemřela ve věku 71 let prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., která byla v roce 1992 soudkyní Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky.

 V roce 1964 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde později více než 30 let působila na Katedře mezinárodního práva a politiky. Orientovala se převážně na problematiku mezinárodněprávní ochrany lidských práv, evropské právo a právo EU. V letech 1991 - 1992 zastávala funkci prorektorky Univerzity Komenského pro mezinárodní vztahy. V letech 1993 - 1994 působila jako poradkyně Ústavního soudu Slovenské republiky. V letech 1994 - 1998 byla vedoucí Stálé mise Slovenské republiky, velvyslankyně při Radě Evropy ve Štrasburku, v letech 1998 - 2004 působila jako soudkyně Evropského soudu pro lidská práva.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu