I. ÚS 1487/16 - sdělení - Pavel Mikulášek, 685 01 Kojátky

30.11.2016

Vyvěšeno: 30.11.2016, sňato: 30.12.2016, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 1487/16-14 ze dne 23. září 2016

PDF sdělení (248 KB, PDF)