I. ÚS 2381/12 - sdělení - Veronika Hemzalová, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

23.10.2013

Vyvěšeno: 23.10.2013, sňato: 22.11.2013, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 2381/12-13 ze dne 3.10.2013

PDF sdělení (79 KB, PDF)