I. ÚS 2819/15 - sdělení - Michal Zálešák, Lyčkovo nám. 508/7, 186 00 Praha 8 - Karlín

05.05.2016

vyvěšeno: 5.5.2016, sňato: 6.6.2016, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 2819/15-9 ze dne 12.4.2016

PDF sdělení (245 KB, PDF)