I. ÚS 2920/09 - sdělení - Pavel Kočvara, K. Šmidkeho 1820/3, 708 00 Ostrava

26.04.2011

vyvěšeno 26.4.2011, sňato 26.5.2011, doručovaná písemnost: nález č.j. I. ÚS 2920/09-54 ze dne 8.2.2011

PDF nález č.j. I. ÚS 2920/09-54 (50 KB, PDF) ze dne 8.2.2011