I. ÚS 3682/16 - sdělení - Ing. Stanislav Mitrowski, Malá Strana 190, 270 07 Mutějovice

16.05.2017

vyvěšeno 16.5.2017, sňato 15.6.2017, doručovaná písemnost: vyrozumění č.j. I. ÚS 3682/16-43 ze dne 25.4.2017