I. ÚS 3923/11 - sdělení - Jitka Žáčková, Husova 5, 602 00 Brno

18.05.2012

doručovaná písemnost: nález č.j. I. ÚS 3923/11-112 ze dne 29.3.2012, vyvěšeno dne 18.5.2012, sňato 18.6.20012

PDF nález č.j. I. ÚS 3923/11-112 (32 KB, PDF) ze dne 29.3.2012