I. ÚS 3923/11 - sdělení - Zdeněk Ježek, Domažlická 125/2, 612 00 Brno

18.05.2012

doručovaná písemnost: nález č.j. I. ÚS 3923/11-112 ze dne 29.3.2012, vyvěšeno dne 18.5.2012, sňato dne 18.6.2012

PDF nález č.j. I. ÚS 3923/11-112 (49 KB, PDF) ze dne 29.3.2012