III. ÚS 3347/12 -sdělení - Jiří Mach, A. Dvořáka 147, 675 71 Náměšť nad Oslavou

18.11.2014

vyvěšeno 18.11.2014, sňato 18.12.2014, doručovaná písemnost: nález č.j. III. ÚS 3347/12-39 ze dne 23.10.2014