IV. ÚS 1998/11- sdělení - Pavel Hynek, Družstevní 78, 671 28 Jaroslavice

01.11.2011

vyvěšeno 1.11.2011, sňato 1.12.2011, doručovaná písemnost: usnesení č. j. IV. ÚS 1998/11-15 ze dne 19.9.2011

PDF usnesení č. j. IV. ÚS 1998/11-15 (50 KB, PDF) ze dne 19.9.2011