IV. ÚS 2380/12 - sdělení - Marie Hemzalová, Havlíčkovo nám. 700/9,130 00 Praha 3

24.09.2012

vyvěšeno 24.9.2012, sňato 24.10.2012, doručovaná písemnost: usnesení č.j. IV. ÚS 2380/12-7 ze dne 9.7.2012