IV. ÚS 3317/13 - výzva - Zdenek Bilek, Jakob-Dieterich-Str. 2, Mainz, Spolková republika Německo

20.01.2014

vyvěšeno 20.1.2014, sňato 19.2.2014, doručovaná písemnost: výzva k odstranění vad č.j. IV. ÚS 3317/13-22 ze dne 12.11.2013, akceptační dopis č.j. IV. ÚS 3317/13-21 ze dne 8.11.2013