* 22. března 1870 † ?

  • náhradník Josefa Bohuslava v I. funkčním období (1921–1928)
  • vyslán Nejvyšším správním soudem
  • zvolen 25. června 1920, slib složil 17. listopadu 1921, funkci pozbyl k 13. lednu 1928

Josef Čapek působil jako senátní prezident Nejvyššího správního soudu, který jej 25. června 1920 vyslal do Ústavního soudu jako náhradníka Josefa Bohuslava. Slib složil na ustavující schůzi na Pražském hradě 17.  listopadu 1921. Při nemnohých jednáních pléna např. oponoval snahám o  rozšíření kompetencí Ústavního soudu o projednávání ústavních stížností a kompetenčních sporů, uplatňovaným kolegou Bedřichem Bobkem, neboť by to vedlo k umenšení kompetencí Nejvyššího správního soudu.

Na náhradnictví v Ústavním soudu rezignoval dopisem z 13. ledna 1928. Jeho nástupcem v náhradnictví se stal JUDr. Egon Zeis.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.