* 28. února 1867 † ?

  • náhradník JUDr. Antonína Bílého v I. funkčním období (1921-1924)
  • člen Ústavního soudu (jeho náhradník Rudolf Procházka) v I. funkčním období (1924–1935)
  • vyslán z Nejvyššího soudu
  • zvolen 21. června 1920, slib složil 17. listopadu 1921, funkci náhradníka pozbyl volbou za člena 16. března 1924, členství pozbyl v květnu 1935

Rada, později senátní prezident Nejvyššího soudu JUDr. Antonín Latka byl zvolen nejprve náhradníkem Antonína Bílého na plénu Nejvyššího soudu 21. června 1920. Údajně byl německé národnosti a do Ústavního soudu byl vyslán mimo jiné i z tohoto důvodu, neboť to s ohledem na tehdejší národnostní poměry bylo vhodné.

Poté, co o funkci člena a místopředsedy Ústavního soudu přišel Antonín Bílý, byl Antonín Latka plénem Nejvyššího soudu 16. března 1924 zvolen plnohodnotným členem Ústavního soudu. Jeho náhradníkem byl zvolen Rudolf Procházka. Na jaře 1935 roku odešel Latka z Nejvyššího soudu do trvalé výslužby, čímž pozbyl i funkci u soudu ústavního.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.
Ladislav Vojáček in Langášek, Tomáš (ed.). Ústavní soud Československé republiky. 90 let od jeho ustavující schůze. Sborník příspěvků z  kolokvia konaného na půdě Ústavního soudu v Brně 15. listopadu 2011. Brno: Ústavní soud, 2012.