Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

source url 09. prosince 2019: 13:00 - 13:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: II. ÚS 14/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Daniel Macák stručná charakteristika: právo na přístup k soudu, náhrada škody na zdraví
Detail 09. prosince 2019: 13:30 - 14:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: II. ÚS 4189/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: D. H. stručná charakteristika: úprava styku s dětmi, právo na spravedlivý proces
Detail
09. prosince 2019: 15:30 - 16:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 2630/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: A. B., zast. Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem Praha 5 stručná charakteristika: Právo rodičů na péči o děti a jejich výchovu (čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod)
Detail
10. prosince 2019: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3219/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Ch.-H.Ch., S.-K.Ch., Y.-Ch.Ch., H.-L.Ch., Ch.-A.L., W.-K.L., Y.-Ch.L., H.-Ch.W. stručná charakteristika: Extradiční vazba
Detail
10. prosince 2019: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 2451/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: P. B., zast. advokátem Mgr. Eduardem Belšánem stručná charakteristika: Vazba - důvody
Detail
11. prosince 2019: 12:00 - 14:00

Jiné - ostatní

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Detail
12. prosince 2019: 10:30 - 11:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 3628/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Vasyl Lyutan stručná charakteristika: Trest vyhoštění a ústavně konformní podmínky jeho výkonu
Detail