Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

source url 22. ledna 2020: 10:00 - 10:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 1825/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c. navrhovatelé: Mgr. Bc. Radim Hanke, advokát, sídlem Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem stručná charakteristika: Právo na odměnu za práci; Právo vlastnit majetek, nabývání majetku; Právo na soudní a jinou právní ochranu
Detail 24. ledna 2020: 14:00 - 14:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 141/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Ing. Karel Muška stručná charakteristika: Právo na náhradu škody vůči státu
Detail
28. ledna 2020: 8:30 - 9:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2687/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: Mgr. Jiří Adamec stručná charakteristika: Advokátní tarif
Detail
28. ledna 2020: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 4152/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Mgr. Petr Taranda stručná charakteristika: právo na přístup k soudu, přezkum přípustnosti dovolání
Detail
28. ledna 2020: 13:00 - 13:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: IV. ÚS 3139/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: FER Mechanika s. r. o., zast. advokátem JUDr. Michalem Franěm stručná charakteristika: Právo obviněné právnické osoby na spravedlivý trestní proces
Detail
06. března 2020: 7:00 - 19:00

Jiné - ostatní

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. stručná charakteristika: Moot Court
Detail