Pl. ÚS 37/16

 Spisová značka: Pl. ÚS 37/16

http://www.corluticaret.net/redirect.asp?TopOfPage=True&url=http://ijms.sums.ac.ir/index.php/IJMS/user/viewPublicProfile/30141

go to link go here Datum podání: 23.12.2016

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

here Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

see url go to link Předmět

Návrh na zahájení řízení o zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a
velkoobchodě. Text návrhu je dostupný PDF zde (2.2 MB, PDF).