Výsledek hledání

Hledat "ústava"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 42

  prof. JUDr. Jan Filip CSc.
  ... a ústavního práva Právnické fakulty UJEP v Brně jako asistent na plný úvazek (1974 – 1993). V roce 1975 získal titul JUDr. (rigorózní práce „ Ústava v právním řádu ČSSR “) a v roce 1977 se stal odborným asistentem. V roce 1984 získal hodnost kandidáta věd pro ústavní právo (disertační práce ...
  Velikost: 23 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 27.05.20 10:47
Cesta:

  2013 04 04 informace poskytnute na zadost.pdf, strany 127-144
  ... ^ ' ' á r e n bez om^eni velikosti inaalovoného
  Velikost: 4.7 M - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 24.04.13 16:49
Cesta:
 
Další odpovídající stránky ve stejném dokumentu:


  2013 04 04 informace poskytnute na zadost.pdf, strany 73-90
  pod sp. zn. Pl. ÚS 17/11, jsou protiústavní. Jako taková by měl Ústavní soud napadená ustanovení svým nálezem zrušit. -41- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Bílá kniha Bílá kniha o obn

  2012 11 26b 7440.pdf, strany 35-52
  ... struktura Parlamentu České republiky je výrazem principu dělby moci i uvnitř moci zákonodárné. Za účelem zajištění reálnosti jejího fungování Ústava v čl. 18 odst. 1, 2 zakotvila pro volby do obou sněmoven rozdílný volební systém s cílem dosáhnout tak jejich odlišně politické struktury, tj. ... sněmovny a byl tudíž s to reálně funkci kontrolní brzdy a protiváhy uvnitř moci zákonodárné plnit. (...). Pozitivní právo, tj. platná
  Velikost: 862 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  2012 05 11e 6696.pdf, strany 31-46
  ... Bahýrová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázský, M., Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České republiky. Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, s. 132. -34- působení přitom vyvolává ... práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších protokolů Ústava CR ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
  Velikost: 758 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  Slavnostní shromáždění k 100. výročí Ústavy Českos...
  ... k 100. výročí Ústavy Československé republiky 11.03.2020 Ústavní soud, Brno, TZ 20/2020 Před sto lety, dne 6. března 1920, nabyla účinnosti Ústava Československé republiky. Poprvé v našich dějinách byla přijata ústava, jejíž obsah i schválení byly v rukou českých a slovenských ústavodárců, a která artikulovala hodnoty nového státu. Více informací o první ...
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 29.05.20 07:46
Cesta:

  Průvodce řízením o ústavní stížnosti
  ... 87 odst. 1 písm. j) Ústavy České republiky. Postavení a pravomoci Ústavního soudu upravuje Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) v čl. 83–89. Tyto články jsou sice zahrnuty v hlavě Ústavy pojednávající o moci soudní, ... zaručených ústavním pořádkem obsahují na prvním místě Listina základních práv a svobod a
  Velikost: 58 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 23.01.20 14:49
Cesta:

  tagcloud
  tagcloud Nejčastěji vyhledávané Ústava Knihovna Ústavní stížnost Úřední deska Kontakty Podatelna Jednání soudu Soudci Lidská práva Výroční zpráva
  Velikost: 17.9 K - Vytvořeno: 05.05.15 - Změněno: 05.05.15 08:27
Cesta:

  Právní úprava
  Právní úprava Ústavní pořádek České republiky Ústava v České republice je polylegální – netvoří ji jeden ... Ústavy České republiky ze 16. prosince 1992 může být ústava (v širším smyslu) doplňována či měněna pouze ... senátorů (čl. 39 odst. 4 Ústavy České republiky). Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod ... 2/1993 Sb., ovšem již bez uvozovacích ustanovení.  
  Velikost: 28 K - Vytvořeno: 21.08.15 - Změněno: 27.04.20 11:09
Cesta:

  Kdo může podat ústavní stížnost?
  ... ústavním pořádkem. Katalog základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem obsahují na prvním místě Listina základních práv a svobod a Ústava, případně mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jež byly v České republice ratifikovány a vyhlášeny. Praktický ...
  Velikost: 17.7 K - Vytvořeno: 02.06.15 - Změněno: 24.08.15 12:57
Cesta: