Výsledek hledání

Hledat "lidská" a "práva"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 88

  JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
  ... ve Francii a Německu, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v rámci Collège universitaire ... byla advokátkou, a tak z praxe poznala řadu odvětví práva; často vystupovala jako právní zástupkyně před ... členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou ... od roku 1990 i jako vyučující na katedře ústavního
  Velikost: 23 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 27.05.20 10:47
Cesta:

  JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil Ph.D.
  ... působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých ... rady vlády. Ivo Pospíšil je rovněž autorem několika knižních monografií, například Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových ...
  Velikost: 24 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 27.05.20 10:47
Cesta:

  sbirka usneseni a nalezu.pdf, strany 50-66
  ... paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (zák. č. 120/1976 Zb.) a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva sa odborovo organizovať, č. 87 (zák. č. 489/1990 ... Federatívnej Republiky. Nedošlo tak ani k zásahu do práva slobodne sa združovať na ochranu svojich ... paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
  Velikost: 620 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 03.01.13 08:58
Cesta:
 
Další odpovídající stránky ve stejném dokumentu:


  sbirka usneseni a nalezu.pdf, strany 67-83
  (zaměstnání a povolání) č. 111 z 25. června 1958 (vyhlášenou sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.). Její čl. 1 písm. b) označuje sice za diskrimina

  JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil Ph.D.
  ... působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých ... rady vlády. Ivo Pospíšil je rovněž autorem několika knižních monografií, například Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových ...
  Velikost: 23 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 21.09.15 15:19
Cesta:

  2012 11 26b 7440.pdf, strany 35-52
  ... vyhl. pod č. 283/2005 Sb. uvedl: „ ...důvodová zpráva k návrhu Ústavy charakterizuje Senát jako parlamentní ... zákony nebo zákonem bez soudu odebírat občanská práva „ omezení tohoto druhu nemohou být v praxi dodržována ... U zákonů, které nikoli nepodstatně omezují základní práva a svobody podle čl. 26, 28, 30, 31 a 32 odst. 5 ... vyhl. pod č. 37/2007 Sb.) i Evropského soudu pro
  Velikost: 862 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  2012 05 11d 6697.pdf, strany 1-12
  ... s cílem hájit společně svá ohrožená ústavně zaručená práva. Vzhledem k tomu, že jednotlivec ani sdružení ... České republiky je spatřován především: v porušení práva na ochranu legitimního očekávání v elementární ... a předvídatelnosti jeho budoucího vývoje, v porušení práva na ochranu majetku zmařením investic v důsledku nepředvídatelné změny právního řádu, v porušení
  Velikost: 472 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů...
  ... v nálezu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3369/17 (tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/2JBVENo   ), v němž ... v penězích. Ústavní soud v této souvislosti připomíná, že z práva na soudní ochranu vyplývají i požadavky na odůvodnění soudních ... sp. zn. Cpjn 206/2010, vycházející z judikatury Evropského soudu pro
  Velikost: 27 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 29.05.20 07:46
Cesta:

  2012 05 11e 6696.pdf, strany 31-46
  ... závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Ad (i) Závazek spravedlivého a rovného zacházení se ... o provedení investice se zakládá na zhodnocení stavu práva a celkového podnikatelského prostředí v době ... žaloby o vyvlastnění. To je podle mezinárodního práva nesporné."64 Tento závěr potvrzují i další ... „K zabavení či zabrání majetku podle mezinárodního
  Velikost: 758 K - Vytvořeno: 28.11.13 - Změněno: 21.03.13 12:57
Cesta:

  Jak prokázat doručení rozhodnutí před ESLP?
  ... podpořeny tvrzením, že takový oficiální průkaz vykonatelnosti nově vyžaduje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“). Jakkoli je Ústavní soud po technické i administrativní stránce připraven ... a jejích příloh, a to včetně prokazování doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně
  Velikost: 17.8 K - Vytvořeno: 03.06.15 - Změněno: 03.09.15 10:28
Cesta: