JUDr. Pavel Varvařovský

soudce (29. 3. 1994 - 29. 3. 2004)

Pavel Varvařovský (*1945) studoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze v období 1963–1968. V roce 1973 získal na této univerzitě doktorát v oboru správní právo. V letech 1969 až 1984 pracoval jako podnikový právník v několika státních podnicích. V období 1985–1990 působil jako odborný asistent v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. V roce 1991 byl poradcem zmocněnce vlády ČSFR pro otázky uprchlíků. V září 1992 jmenován soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, od 1.1.1993 pak soudcem Nejvyššího soudu ČR.

source url

follow link 29. března 1994 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval soudcem Ústavního soudu ČR. V této funkci setrval Pavel Varvařovský po celé desetileté funkční období.

Publikoval v právnických časopisech odborné články se zaměřením zejména na problematiku správního soudnictví a některých problémů medicínského práva a práva pracovního. Je autorem několika učebních textů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, externě přednáší právní problematiku na VUT v Brně. Je také členem vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.

go to site Dne 7. září 2010 byl Poslaneckou sněmovnou na 6 let zvolen veřejným ochráncem práv (ombudsmanem). Funkce se ujal 13. září 2010 složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny.

zpět