JUDr. Vladimír Paul

soudce (15. 7. 1993 - 3. 4. 2002)

Vladimír Paul (*1924, †2002) studoval práva na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 1948 promoval. Od roku 1950 působil jako vedoucí právních útvarů různých strojírenských podniků. Současně pokračoval ve studiích mezinárodního práva veřejného a dosáhl hodnosti kandidáta věd v oboru mezinárodního práva. V letech 1970 až 1993 byl také rozhodcem u Rozhodčího soudu Čs. obchodní komory v Praze. Od roku 1991 působil jako advokát.

enter

Dne 15. 7. 1993 byl prezidentem republiky Václavem Havlem jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky.

go site Vladimír Paul zemřel dne 3. dubna 2002.

zpět