I. ÚS 1413/10 - výzva - Lenka Žaloudková, Bezděkov 27, 583 01 Bezděkov

05.10.2010

vyvěšeno 5. 10. 2010, bude sňato 4. 11. 2010; doručovaná písemnost: žádost o vyjádření č. j. I. ÚS 1413/10-25