I. ÚS 1587/17 - sdělení - Daniel Purgert, Brandlova 1641/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

go 30.05.2019

Vyvěšeno: 30.5.2019, sňato: 28.6.2019, doručovaná písemnost: nález č.j. I. ÚS 1587/17-51 ze dne 24.4.2019

PDF sdělení (251 KB, PDF)