I. ÚS 2219/12 - sdělení - Josef Panuš, sady Pětatřicátníků 20/7, 301 00 Plzeň

26.02.2014

Vyvěšeno: 27.2.2014, sňato: 29.3.2014, Doručovaná písemnost: žádost o vyjádření č.j. I. ÚS 2219/12-49 ze dne 7.2.2014