I. ÚS 27/15 - sdělení - Pavel Hlavoněk, Husova 5, 602 00 Brno

18.02.2016

Vyvěšeno: 18.2.2016, sňato: 21.3.2016, doručovaná písemnost: usnesení č.j. I. ÚS 27/15-39 ze dne 28.1.2016

PDF sdělení (247 KB, PDF)